Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Đọc hiểu văn bản
    • Văn hóa và các phương diện chủ yếu của văn hóa Việt
    • Đặc điểm của văn hóa việt
    • Yếu tố tạo nên bản sắc văn hóa Việt
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 69

Chưa có thông báo nào