Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
    • Tác giả
    • Tác phẩm
  • Đọc - hiểu bài thơ
    • Ý nghĩa nhan đề và lời đề từ
Nhấn để bật tiếng
X

Đàn ghi ta của Lor-ca

Đàn ghi ta của Lor-ca (Phần 1)

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 231

Chưa có thông báo nào