Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Xác định giọng điệu phù hợp trong văn nghị luận
Nhấn để bật tiếng
X

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 31

Chưa có thông báo nào