Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung về tác giả
    • Tác giả
    • Nhận xét
  • Tìm hiểu chung về tác phẩm
    • Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác
    • Chủ đề và giá trị của tác phẩm
Nhấn để bật tiếng
X

Vợ chồng A Phủ

Vợ chồng A Phủ (Phần 1)

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 1.054

Chưa có thông báo nào