Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cơ bản
 • Bài tập
  • Bài 1 (SGK - Trang 33)
  • Bài 2 (SGK - Trang 34)
  • Bài 3 (SGK - Trang 34)
  • Bài 1 (SGK - Trang 44)
  • Bài 2 (SGK - Trang 45)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 589

Chưa có thông báo nào