Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Nỗi xót thương và suy tư về cuộc giã từ của Lorca
    • Câu 19 - câu 22
    • Câu 23 - câu 31
Nhấn để bật tiếng
X

Đàn ghi ta của Lor-ca

Đàn ghi ta của Lor-ca (Phần 4)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 186

Chưa có thông báo nào