Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng từ ngữ trong văn nghị luận
  • Cách sử dụng kết hợp các kiểu câu trong văn nghị luận
Nhấn để bật tiếng
X

Diễn đạt trong văn nghị luận

Diễn đạt trong văn nghị luận

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 36

Chưa có thông báo nào