Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Đọc hiểu văn bản
    • Chín khổ thơ tiếp
    • Bốn khổ thơ cuối
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đọc thêm: Tiếng hát con tàu

Đọc thêm: Tiếng hát con tàu (Phần 2)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 61

Chưa có thông báo nào