Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Phép lặp cú pháp
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Thực hành một số phép tu từ cú pháp (Phần 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 91

Chưa có thông báo nào