Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
    • Tác giả
    • Tác phẩm
  • Đọc hiểu văn bản
    • Hình ảnh chị Hoài
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn

Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (Phần 1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 33

Chưa có thông báo nào