Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Văn nghị luận và những yêu cầu khi làm bài văn nghị luận
  • Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
    • Đoạn a, b, c, d
    • Đoạn e, g, h
Nhấn để bật tiếng
X

Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 110

Chưa có thông báo nào