Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Đọc hiểu: 24 câu đầu
    • Từ câu 1 đến câu 8
    • Từ câu 9 đế câu 24
Nhấn để bật tiếng
X

Việt Bắc - Phần 2: Tác phẩm

Việt Bắc - Phần 2: Tác phẩm (Tiết 2)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 1.268

Chưa có thông báo nào