Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Hình tượng Tnú
    • Gan dạ, mưu trí, dũng cảm
    • Có kỉ luật cao, tuyệt đối trung thành
    • Có trái tim yêu thương và tấm lòng sục sôi căm thù giặc
    • Cuộc đời Tnú là điển hình cho con đường đến CM của làng Xô Man
Nhấn để bật tiếng
X

Rừng xà nu

Rừng xà nu (Phần 4)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 164

Chưa có thông báo nào