Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Hình tượng Tnú
    • Gan dạ, mưu trí, dũng cảm
    • Có kỉ luật cao, tuyệt đối trung thành
    • Có trái tim yêu thương và tấm lòng sục sôi căm thù giặc
    • Cuộc đời Tnú là điển hình cho con đường đến CM của làng Xô Man
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Rừng xà nu

Rừng xà nu (Phần 4)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 73

Chưa có thông báo nào