Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về luật thơ
    • Khái niệm về luật thơ
    • Một số thể thơ truyền thống
    • Các thể thơ hiện đại
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Luật thơ

Luật thơ

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 153

Chưa có thông báo nào