Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Đọc - hiểu bài thơ
    • Bốn khổ thơ đầu
    • Sáu khổ thơ tiếp
    • Ba khổ thơ cuối
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc thêm: Bác ơi!

Đọc thêm: Bác ơi!

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 53

Chưa có thông báo nào