Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Giá trị văn học
  • Tiếp nhận văn học
    • Tiếp nhận trong đời sống văn học
    • Tính chất tiếp nhận văn học
    • Các cấp độ tiếp nhận văn học
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 27

Chưa có thông báo nào