Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Giá trị văn học
  • Tiếp nhận văn học
    • Tiếp nhận trong đời sống văn học
    • Tính chất tiếp nhận văn học
    • Các cấp độ tiếp nhận văn học
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 16

Chưa có thông báo nào