Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Phong cách thơ Tố Hữu
    • Thơ Tố Hữu là thơ trữ tình chính trị
    • Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi và cảm hứng lãng mạn
    • Thơ Tố Hữu mang giọng tâm tình, tự nhiên và chân thành
    • Thơ Tố Hữu đậm đà tính dân tộc
Nhấn để bật tiếng
X

Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 1: Tác giả

Việt Bắc - Phần 1: Tác giả (Tiết 2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 711

Chưa có thông báo nào