Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
 • Tìm hiểu chung
 • Tình hình cuộc chiến chống AIDS
  • Diễn biến dịch bệnh AIDS
  • Những mặt hạn chế trong công tác phòng chống AIDS trên thế giới
  • Những mặt hạn chế trong công tác phòng chống AIDS trên thế giới
  • Cách trình bày của tác giả
 • Lời kêu gọi tha thiết
Nhấn để bật tiếng
X

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 398

Chưa có thông báo nào