Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
 • Tìm hiểu chung
 • Tình hình cuộc chiến chống AIDS
  • Diễn biến dịch bệnh AIDS
  • Những mặt hạn chế trong công tác phòng chống AIDS trên thế giới
  • Những mặt hạn chế trong công tác phòng chống AIDS trên thế giới
  • Cách trình bày của tác giả
 • Lời kêu gọi tha thiết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 277

Chưa có thông báo nào