Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Đọc hiểu văn bản
    • Những khó khăn và nguy nan của Việt Nam trong những ngày đâu mới thành lập
    • Những quyết sách đúng đắn sáng suốt của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh
    • Những suy nghĩ của tác giả về mối quan hệ giữa đất nước với nhân dân và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới

Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Phần 2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 69

Chưa có thông báo nào