Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Đọc hiểu văn bản
    • Những khó khăn và nguy nan của Việt Nam trong những ngày đâu mới thành lập
    • Những quyết sách đúng đắn sáng suốt của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh
    • Những suy nghĩ của tác giả về mối quan hệ giữa đất nước với nhân dân và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới

Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Phần 2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 49

Chưa có thông báo nào