Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Đọc hiểu văn bản
    • Những đặc trưng khác của thơ
    • Ngôn ngữ thơ
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ

Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (Phần 2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 288

Chưa có thông báo nào