Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung
    • Tác phẩm
    • Đoạn trích
Nhấn để bật tiếng
X

Việt Bắc - Phần 2: Tác phẩm

Việt Bắc - Phần 2: Tác phẩm (Tiết 1)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 825

Chưa có thông báo nào