Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Đọc - hiểu
    • Những cảm xúc, suy nghĩ về sóng và tình yêu
    • Nghĩ về sóng và cội nguồn của tình yêu đôi lứa
Nhấn để bật tiếng
X

Sóng

Sóng (Phần 2)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 483

Chưa có thông báo nào