Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu đề và lập dàn ý
    • Đề 2
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi (Phần 2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 43

Chưa có thông báo nào