Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Đọc hiểu
    • 14 câu thơ tiếp
    • 28 câu thơ còn lại
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc thêm: Đất nước

Đọc thêm: Đất nước (Phần 2)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 132

Chưa có thông báo nào