Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Đọc hiểu văn bản
    • Thơ là tiếng nói tâm hồn - Đặc trưng cơ bản nhất của thơ
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ

Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (Phần 1)

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 396

Chưa có thông báo nào