Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Đọc hiểu văn bản
    • Thơ là tiếng nói tâm hồn - Đặc trưng cơ bản nhất của thơ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ

Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (Phần 1)

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 260

Chưa có thông báo nào