Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Đọc hiểu văn bản
    • Thiên nhiên và con người rừng U Minh Hạ dưới ngòi bút Sơn Nam
    • Nhân vật ông Năm Hên
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ

Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 36

Chưa có thông báo nào