Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Các thao tác lập luận
    • Thao tác lập luận giải thích, phân tích, chứng minh
    • Thao tác lập luận so sánh, bình luận, bác bỏ
  • Nguồn gốc, bản chất các thao tác lập luận
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận (Phần 1)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 75

Chưa có thông báo nào