Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn
  • Đối tượng, mục đích, nội dung và giá trị bản Tuyên ngôn
  • Bố cục
Nhấn để bật tiếng
X

Tuyên Ngôn Độc Lập - Phần 2: Tác phẩm

Tuyên ngôn Độc lập - Phần 2: Tác phẩm (Tiết 1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.713

Chưa có thông báo nào