Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn
  • Đối tượng, mục đích, nội dung và giá trị bản Tuyên ngôn
  • Bố cục
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tuyên Ngôn Độc Lập - Phần 2: Tác phẩm

Tuyên ngôn Độc lập - Phần 2: Tác phẩm (Tiết 1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.076

Chưa có thông báo nào