Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Đọc hiểu văn bản
    • Hai khổ thơ đầu
    • Ba khổ thơ tiếp
    • Khổ cuối
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đọc thêm: Đò Lèn

Đọc thêm: Đò Lèn

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 151

Chưa có thông báo nào