Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính
  • Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ hành chính
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 48

Chưa có thông báo nào