Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Đọc hiểu văn bản
    • Phần thân bài - Luận điểm 1
    • Phần thân bài - Luận điểm 2
    • Phần thân bài - Luận điểm 3
Nhấn để bật tiếng
X

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (Phần 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 432

Chưa có thông báo nào