Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Đọc - hiểu bài thơ
    • Lor-ca - người nghệ sĩ cách tân, chiến sĩ đấu tranh vì tự do
Nhấn để bật tiếng
X

Đàn ghi ta của Lor-ca

Đàn ghi ta của Lor-ca (Phần 2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 129

Chưa có thông báo nào