Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
 • Văn bản khoa học và phong cách ngôn ngữ khoa học
  • Văn bản khoa học
  • Ngôn ngữ khoa học
 • Đặc trưng phong cách ngôn ngữ khoa học
  • Tính khái quát trừu tượng
  • Tính lí trí, logic
  • Tính khách quan, phi cá thể
 • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 441

Chưa có thông báo nào