Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Hình tượng nhân vật Mị
    • Cách giới thiệu nhân vật, bản chất
    • Số phận
Nhấn để bật tiếng
X

Vợ chồng A Phủ

Vợ chồng A Phủ (Phần 2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 517

Chưa có thông báo nào