Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Các phương thức biểu đạt
  • Luyện tập trên lớp
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
  • Luyện tập ở nhà
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 98

Chưa có thông báo nào