Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Tình huống truyện
    • Phát hiện ở tòa án huyện
  • Tấm ảnh được chọn trong bộ lịch
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chiếc thuyền ngoài xa

Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 4)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 224

Chưa có thông báo nào