Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Thực hành về hàm ý (tiếp theo)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 21

Chưa có thông báo nào