Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Ngữ liệu 1
  • Ngữ liệu 2
Nhấn để bật tiếng
X

Nhân vật giao tiếp

Nhân vật giao tiếp (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 77

Chưa có thông báo nào