Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến năm 1975
    • Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa
    • Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu
    • Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam 1945 - 1975
  • Vài nét khái quát văn học việt nam từ 1975 đến hết thể kỷ XX
  • Tổng kết
  • Câu hỏi hướng dẫn học bài
Nhấn để bật tiếng
X

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 4.021

Chưa có thông báo nào