Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • 1. Dao động cơ học
  • a) Dao động
  • b) Dao động tuần hoàn
  • c) Dao động tuần hoàn
 • 2. Phương trình dao động điều hòa
  • a) Dao động điều hòa và chuyển động tròn đều
  • b) Phương trình
  • c) Chú ý
 • 3. Vật mẫu dao động điều hòa
Nhấn để bật tiếng
X

Dao động điều hoà

Bài 1: Khái niệm dao động điều hòa

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 13.931

Chưa có thông báo nào