Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 3: Bài tập về tính chất và cấu tạo hạt nhân

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 453

Chưa có thông báo nào