Học tốt Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 2: Bài tập về năng lượng lượng tử

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 211


Chú ý: Trong video ví dụ 2, phút 1:48 các em sửa lại biểu thức như sau
$$\varepsilon = \frac{{hc}}{{{\lambda _n}.n}} = \frac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{6.10}^{ - 6}}.\frac{4}{3}}} = 2,{48.10^{ - 19}}J.$$

Chưa có thông báo nào