Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 2: Bài tập về năng lượng lượng tử

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 506


Chú ý: Trong video ví dụ 2, phút 1:48 các em sửa lại biểu thức như sau
$$\varepsilon = \frac{{hc}}{{{\lambda _n}.n}} = \frac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{6.10}^{ - 6}}.\frac{4}{3}}} = 2,{48.10^{ - 19}}J.$$

Chưa có thông báo nào