Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Mẫu nguyên tử Bohr

Bài 2: Bài tập mẫu nguyên tử Bohr và tiên đề về trạng thái dừng của nguyên tử

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 370

Chưa có thông báo nào