Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Bom nguyên tử
  • 2) Nhà máy điện hạt nhân
  • 3) Bikini
  • 4) Cấu tạo hạt nhân
  • 5) Đồng vị
  • 6) Lực hạt nhân
Nhấn để bật tiếng
X

Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 1: Cấu trúc hạt nhân nguyên tử

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 763

Chưa có thông báo nào