Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Bản chất
  • 2) Nguồn phát
  • 3) Tính chất và ứng dụng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Quang phổ và các loại tia

Bài 3: Tia X

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 559

Chưa có thông báo nào