Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Khái niệm hiện tượng phóng xạ
  • 2) Tia anpha
  • 3) Tia beta
  • 4) Tia gamma
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Phóng xạ

Bài 1: Phân rã phóng xạ và các loại tia phóng xạ

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 496

Chưa có thông báo nào