Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Dạng phương trình
  • 2) Đặc điểm
  • 3) Dao động trên phương truyền sóng
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình sóng cơ

Bài 1: Phương trình sóng cơ

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 2.229

Chưa có thông báo nào