Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • I) Hiện tượng tán sắc ánh sáng mặt trời qua lăng kính
  • 1) Tán sắc qua lăng kính
  • 2) Ánh sáng đơn sắc
  • 3) Màu sắc đồ vật
 • II) Định nghĩa và điều kiện tán sắc ánh sáng
  • 1) Nguyên nhân
  • 2) Định nghĩa tán sắc ánh sáng
  • 3) Điều kiện tán sắc ánh sáng
  • 4) Phản xạ toàn phần
 • IV) Kiến thức mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

Tán sắc ánh sáng

Bài 1: Hiện tượng tán sắc ánh sáng

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.681

Chưa có thông báo nào