Học tốt Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • 1) Hiện tượng sóng cơ học_ Định nghĩa
 • 2) Môi trường truyền sóng cơ học
 • 3) Phân loại sóng cơ học
 • 4) Quá trình truyền sóng
 • 5) Đặc trưng của sóng cơ học
  • a) Vận tốc sóng
  • b) Biên độ sóng
  • c) Chu kỳ và tần số sóng
  • d) Bước sóng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Sóng cơ

Bài 1: Sóng cơ học và Sự truyền sóng

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.462

Chưa có thông báo nào