Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Phản ứng hạt nhân

Bài 2: Bài tập phản ứng hạt nhân và các định luật bảo toàn

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 350

Chưa có thông báo nào